Πως να κάνετε τα Debianοειδή πιο γρήγορα

Πως να κάνετε τα Debianοειδή πιο γρήγορα

Δύο βασικές εντολές:

sysctl -w vm.swappiness=1 (με τιμές από 1 μέχρι 100)


sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=50 (με τιμές από 1 μέχρι 100)

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:
http://rudd-o.com/archives/2007/10/02 ... ow-and-how-to-fix-that/2/