Τεχνολογία

Εύκολο remote backup (duplicity - duply)

Πολλές φορές, χρειάζεται να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας, με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένο μηχάνημα. Μία τέτοια περίπτωση αποτελούν τα backup που προσφέρονται από παροχείς root server ή vps server. Παρακάτω θα δείτε ένα γρήγορο, αρκετά εύκολο τρόπο για να πάρετε backup από κάποιο απομακρυσμένο server σε κάποιο άλλο μηχάνημα με χρήση του πρωτοκόλλου ftp. Το κείμενο αναφέρεται σε Debian 6 (Squeeze)

Retro Computers

Παρακάτω θα βρείτε 3 πολύ καλές αναφορές (links) σε παλιούς υπολογιστές (και νέους υπολογιστές). Μπορείτε να δείτε, με εικόνες και απλά λόγια την 'ιστορία' των υπολογιστών σε λίγες σελίδες. Οι αναφορές είναι χρήσιμες στην εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Αρχαία guis

Οι πιο πολλοί από εμάς δεν έχουμε δει (ζωντανά) ποτε το γραφικό περιβάλλον (gui) ενός Amiga, ή ενός Xerox, ενός Risk OS ή ακομή και το gui των Windows 1.

Active Directory. Προσθήκη Χρηστών (συνοδευόμενων από εικονικό δίσκο)

Όλα τα σύγχρονα σχολικά εργαστήρια, βασίζονται στο Active Directory της Microsoft. Αυτό δίνει την δυνατότητα δημιουργίας χρηστών, οι οποίοι μπορούν να συνδέονται από οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολικού εργαστηρίου χωρίς να χάνουν τα έγγραφά τους ή τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων. Μπορεί δηλαδή ο κάθε μαθητής να αποθηκεύσει τα έγγραφά του σε κάποιον εικονικό δίσκο και αυτός ο δίσκος θα το συνοδεύει σε οποιοδήποτε υπολογιστή του domain και αν συνδεθεί.

Για να γίνει το παραπάνω χρειάζονται μερικές μικρές ρυθμίσεις.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου