Αρχεία

Το CurTime πληροφορεί συνεχώς για το ποσοστό της μπαταρίας που απομένει και  δείχνει τον υπολοιπόμενο χρόνο (TTL). Ειδικότερα για το TTL, δείχνει τον χρόνο που απομένει βάση της τελευταίας αλλαγής του ποσοστού μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που δείχνει ότι απομένει, είναι αυτός που υπολογίζεται με βάση την χρήση του υπολογιστή τα τελευταία δευτερόλεπτα.