Αλλαγή μεγέθους σε δίσκο του VirtualBox

Αλλαγή μεγέθους σε δίσκο του VirtualBox

Για την αλλαγή του μεγέθους ένος δίσκου του VirtualBox χρειάζονται δύο βήματα.

1) Αφού βρείτε το όνομα του αρχείου του δίσκου (ή το UUID), ανοίγετε ένα τερματικό στο Linux ή την κονσόλα των Windows και αφού φτάσετε στον φάκελο του δίσκου δίνετε την εντολή:

VBoxManage modifyhd ΑΡΧΕΙΟΔΙΣΚΟΥ --resize 15000

ή

VBoxManage modifyhd τοUUIDτουδίσκου --resize 15000

Με την παραπάνω εντολή ο δίσκος θα αποκτήσει μέγεθος 15GB

2) Με κάποιο Live CD, όπως του Ubuntu, του Redo Backup ή απλά του Gparted Live CD, εκκινείτε την εικονική μηχανή από LiveCD και εκτελείτε το Gparted. Έπειτα επιλέγετε το partition που θέλετε να μεγαλώσει και πατάτε resize. Μεγαλώνετε κατά το δοκούν το μέγεθος και αφού εφαρμόσετε τις αλλαγές επανεκκινήστε την εικονική μηχανή.