Διατήρηση bookmarks του Gnome

Διατήρηση bookmarks του Gnome

Η πιο απλή διαδικασία για την διατήρηση των bookmarks του Gnome, σε περίπτωση επανεγκατάστασης είναι η αντιγραφή όλου του home του χρήστη. Αυτό όμως έχει μικρές παρενέργειες, αφού το Gnome σιατηρεί ρυθμίσεις για το υλικό.

Κάτι πιο απλό είναι η αντιγραφή του αρχείου

/home/USER/.gtk-bookmarks

από την παλιά εγκατάσταση στην νέα. Το παραπάνω ισχύει για gtk2. Gia gtk3 θα πρέπει να αντιγραφούν τα περιεχόμενα του παραπάνω αρχείο στο αρχείο:

/home/USER/.config/gtk-3.0/bookmarks

Και πάλι όμως, πριν την χρήση θα πρέπει να το επεξεργαστούμε, αφού είναι πολύ πιθανόν να έχει αλλάξει η αντιστοίχιση των τοποθεσιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αλλάγη του σημείου προσάρτησης δίσκων από το /media στο /media/USER