Εγκατάσταση Java 7 σε Debian και Java Plugin στον Firefox

Εγκατάσταση Java 7 σε Debian και Java Plugin στον Firefox

Το debian, προς το παρόν δεν έχει πακέτα για την Java 7. Για να γίνει σωστή η εγκατάσταση και να λάβει γνώση το σύστημα για την νέα Java πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα στο τερματικό:

 

1ος τρόπος

Ο τρόπος που ακολουθεί δεν είναι ο τρόπος του debian, αλλά ένας τρόπος αλά debian. Δυστηχώς με τον παρακάτω τρόπο πειράζουμε χειροκίνητα το σύστημά μας, αλλά όταν τα πακέτα θα είναι έτοιμα, η παρακάτω διαδικασία μπορεί να αναστραφεί.

 

Για σύστημα 64 bits:

Κατεβάζουμε την τρέχουσα Java (jdk-7u9-linux-x64.tar.gz) στο φάκελο /tmp . Τη τελευταία Java (σήμερα) μπορούμε να την βρούμε εδώ:
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7u9-downloads-1859576.html). Την κατεβάζουμε στο /tmp και με δικαιώματα διαχειριστή

sudo su

εκτελούμε τα παρακάτω

cd /tmp
tar zxvf jdk-7u9-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm/

Την γνωστοποιούμε στο σύστημα

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java 1065
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/javac 1065

και φροντίζουμε να ενεργοποιηθεί:

update-alternatives --config java

στο δικό μου σύστημα η έξοδος είναι η

There are 5 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java        1065   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/ia32-java-6-sun/jre/bin/java    15    manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java  1061   manual mode
 3      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63    manual mode
 4      /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java  1051   manual mode
 5      /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java        1065   manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

οπότε διάλεξα την επιλογή 0

 

Για σύστημα 32 bits:

Κατεβάζουμε την τρέχουσα Java (jdk-7u9-linux-i586.tar.gz) στο φάκελο /tmp . Τη τελευταία Java (σήμερα) μπορούμε να την βρούμε εδώ:
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7u9-downloads-1859576.html). Την κατεβάζουμε στο /tmp και με δικαιώματα διαχειριστή

sudo su

εκτελούμε τα παρακάτω

cd /tmp
tar zxvf jdk-7u9-linux-i586.tar.gz -C /usr/lib/jvm/

Την γνωστοποιούμε στο σύστημα

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java 1065
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/javac 1065

και φροντίζουμε να ενεργοποιηθεί:

update-alternatives --config java

στο δικό μου σύστημα η έξοδος είναι η

There are 5 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java        1065   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/ia32-java-6-sun/jre/bin/java    15    manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java  1061   manual mode
 3      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63    manual mode
 4      /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java  1051   manual mode
 5      /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java        1065   manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

οπότε διάλεξα την επιλογή 0

 

 

2ος τρόπος

Ο τρόπος που ακολουθεί περιγράφεται και wiki του debian (http://wiki.debian.org/JavaPackage). Είναι πίο εύκολος, αλλά πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένα τα πακέτα java-package και fakeroot.

Για εγκατάστασή του πατάμε

sudo apt-get install java-package fakeroot

Επίσης πρέπει να έχουμε κατεβάσει (όπως πριν) το αρχείο της Java για το σύστημα μας. Αφού το κατεβάσουμε ανοίγουμε τερματικό για απλό χρήστη και πατάμε (για 64 bits σύστημα)

fakeroot make-jpkg jdk-7u9-linux-x64.tar.gz

Με το παραπάνω δημιουργήσαμε ένα 'κλασσικό' Debian πακέτο με το όνομα oracle-j2sdk1.7_1.7.0+update9_amd64.deb (για 64 bits σύστημα).

Για να το εγκαταστήσουμε πατάμε

dpkg -i oracle-j2sdk1.7_1.7.0+update9_amd64.deb

και όπως και πριν φροντίζουμε να το ενεργοποιήσουμε

update-alternatives --config java

 

 

Έλεγχος έκδοσης

Για έλεγχο πατάμε

java -version

Θα πρέπει να δούμε σαν έξοδο την έκδοση που κατεβάσαμε.

 

Firefox

Για τον Firefox τα πράγματα είναι πιο απλά.

Αρκεί ένας συμβολικός σύνδεσμος στο πραγματικό plugin που βρίσκεται στον φάκελο της Java που μόλις εγκαταστήσαμε. Για το δικό μου μηχάνημα και τον 2ο τρόπο:

ln -s /usr/lib/jvm/j2sdk1.7-oracle/jre/lib/amd64/libnpjp2.so /home/thomas/.mozilla/plugins

ή με τον 1ο τρόπο

ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/jre/lib/amd64/libnpjp2.so /home/thomas/.mozilla/plugins

Βέβαια, αν ο Firefox που έχουμε δεν είναι στην διανομή, τότε αρκεί απλά να αντιγράψουμε το  libnpjp2.so από τον φάκελο του jdk, μία από τις παραπάνω διαδρομέςστο φάκελο εγκατάστασης του Firefox.