Επαναφορά διαγραμμένων e-mail στο Thunderbird

Επαναφορά διαγραμμένων e-mail στο Thunderbird

Είναι κάποιες φορές, που όσο προσεκτικοί και αν είμαστε.... άσχημα...πολύ άσχημα, πράγματα συμβαίνουν. Ένα τέτοιο είναι η διαγραφή των e-mail στο Thunderbird. Αν έχετε την κακή συνήθεια (όπως εγώ) να διαγράφετε, παρακάμπτωντας τον κάδο(Shift+Delete) και καταλάθος πατήσετε ελαφρά πρώτα το Home και μετά το Delete, τότε όλα τα email διαγράφονται χωρίς να 'περάσουν' από τον κάδο.

Ευτυχώς, η διαδικασία αποθήκευσης των e-mail στο Thunderbird, μας επιτρέπει να τα επαναφέρουμε.
Αρχικά κλείνουμε το Thunderbird και ανάλογα με το σύστημα μας (Linux, Windows ή άλλο) πρέπει να βρούμε τον φάκελο αποθήκευσης. Στο Linux ο φάκελος αυτός βρίσκεται στον φάκελο του χρήστη και ονομάζεται .thunderbird. Στα άλλα συστήματα βρίσκεται σε αντίστοιχες τοποθεσίες.
Μέσα στον φάκελο, υπάρχει ο φάκελος του ενεργού προφίλ και μέσα σε αυτόν υπάρχει ο φάκελος Mail. Αν έχετε περισσότερα του ενός e-mail, εκεί θα δείτε τους mail servers. Επιλέξτε αυτόν από τον οποίο σβήσατε κατα λάθος τα μηνύματά σας. Μέσα θα βρείτε διάφορα αρχεία. Μας αφορά αυτό που έχει το όνομα του φακέλου (χωρίς καμία επέκταση) από τον οποίο σβήσαμε κατά λάθος τα μηνύματα. Στην δική μου περίπτωση το Inbox. Αυτό το αρχείο πρέπει να το ανοίξουμε με ένα επεξεργαστή κειμένου (gedit, mousepad κτλ)
Συνεπώς στη δική μου περίπτωση έπρεπε να ανοίξω το αρχείο:
/home/thomas/.thunderbird/uvxosha0.default/Mail/Inbox
ΜΗΝ ξεχάσετε να φτιάξετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου.
Μέσα στο αρχείο (όπου υπάρχουν όλα τα μηνύματα, διαγραμμένα ή όχι) αναζητήστε και αλλάξτε (για κάθε διαγραμμένο μήνυμα) την κατάσταση του από 0009 σε 0000.
Για παράδειγμα πατήστε Εύρεση ψάχνοντας την γραμμή
X-Mozilla-Status: 0009
και αλλάξτε την με την γραμμή
X-Mozilla-Status: 0000
Αποθηκεύστε και ανοίξτε το Thunderbird. Κανονικά θα δείτε τα αρχεία. Αν δεν τα δείτε, κλείστε το Thunderbird και διαγράψτε το αρχείο που έχει το ίδιο όνομα με το προηγούμενο άλλα έχει και την επέκταση .msf. Τώρα, ανοίξετε ξανά το Thunderbird, θα πρέπει να δείτε τα διαγραμμένα μηνύματα.