Μετατροπή κειμένου/υποτίτλων από/σε UTF-8 σε/από ISO-8859-7

Μετατροπή κειμένου/υποτίτλων από/σε UTF-8 σε/από ISO-8859-7

Πολλές φορές χρειάζεται η μετατροπή ενός κειμένου από μια κωδικοποίηση σε άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υπότιτλοι. Στο Linux τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα με την χρήση του iconv

Για παράδειγμα για να μετατρέψετε το αρχείο aaa.txt από UTF-8 σε ISO-8859-7 και να το αποθηκεύσετε με το νέο όνομα bbb.txt εκτελείτε την παρακάτω εντολή:

iconv -c -f UTF-8 -t ISO-8859-7 -o bbb.txt aaa.txt

Γενικά η εντολή:

iconv -c -f ΑΡΧΙΚΗ-ΚΩΔ -t ΤΕΛΙΚΗ-ΚΩΔ -o ΤΕΛΙΚΟ-ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΙΚΟ-ΟΝΟΜΑ