Μία εντολή σε Linux για ενσωμάτωση υποτίτλων σε αρχείο video

Μία εντολή σε Linux για ενσωμάτωση υποτίτλων σε αρχείο video

Κάποιες φορές χρειάζεται να ενσωματώσουμε τους υπότιτλους μαζί με το video.

Αν και υπάρχουν αρκετοί τρόποι (κάντε μια αναζήτηση στο Google), μια αντιγραφή της παρακάτω εντολής είναι η ταχύτερη λύση:

 

 

mencoder  -mc 0 -noskip -oac copy -ovc xvid -xvidencopts fixed_quant=4 \
-ass -UTF8 -sub "video.srt" -o "videosub.avi" "video.mp4"

Απαιτείται το mencoder και βέβαια το αρχείο με τους υπότιτλους.

Για περισσότερα δείτε εδώ:

http://crazymajax.hubpages.com/hub/1001-mencoder-tips