Μικρές Αλλαγές στο Gnome Flashback

Μικρές Αλλαγές στο Gnome Flashback

Το Gnome Fallback, άλλαξε σε Gnome Flashback, αλλά, η παραμετροποίηση μικρών λεπτομερειών, παραμένει κάπως δύσκολη. Για να αλλαχθούν τα χρώματα επιλογής, του panel κτλ, θα πρέπει να αλλάξουμε θεματική παραλλαγή, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες δεν υποστηρίζουν τις νέες αλλαγές ή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν.

Αρχικά, μπορούμε να αλλάξουμε το βασικό μπλε χρώμα επιλογής κειμένου σε κάποια σημεία. Με τις παρακάτω αλλαγές θα αλλάξει το μπλε σε πολλά σημεία αλλά όχι σε όλα.

Για όλες τις παρακάτω αλλαγές θα πρέπει να είστε root, αφού οι αλλαγές θα γίνουν στο βασικό θέμα του Gnome, το Adwaita, το οποίο έρχεται με την διανομή.

Τα βασικά χρώματα μπορείτε να τα αλλάξετε στο αρχείο:

/usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/settings.ini

για παράδειγμα, εγώ τα έχω κάνει:

gtk-color-scheme = "base_color:#ffffff\nbg_color:#ededed\ntooltip_bg_color:#343434\nselected_bg_color:#c9cec9\ntext_color:#2e3436\nfg_color:#2e3436;\ntooltip_fg_color:#ffffff\nselected_fg_color:#ffffff"

 

Για το panel, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στο αρχείο:

 /usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/gtk.css

.. οι δικές μου:

@define-color theme_selected_bg_color  #646a64;

.gnome-panel-menu-bar,
PanelApplet > GtkMenuBar.menubar,
PanelToplevel,
PanelBottomlevel,
PanelWidget,
PanelAppletFrame,
PanelApplet {
    background-image: -gtk-gradient(linear, left top, left bottom, from(shade(#222222, 1.15)), to(shade(#191919, 1.00)));
}

Τα παραπάνω, είναι απλές αλλάγες. Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερες. Το μόνο κακό είναι ότι θα πρέπει να τις εφαρμόζετε κάθε φορά που ενημερώνεται η θεματική παραλλαγή.

Ίσως μια καλύτερη προσέγγιση να είναι η αντιγραφή της θεματικής παραλλαγής στο home του χρήστη και η επιλογή της.